Toeslagenaffaire

“Vernietigend rapport Toeslagenaffaire”

Tienduizenden onschuldige gezinnen werden jaren achtereen onbarmhartig op de huid gezeten, volkomen gevoelloos behandeld en in het ongeluk gestort. Als dat de bedrijfscultuur van het Koninkrijk der Nederlanden is, dan valt er heel wat te saneren.

Rutte, Asscher, Wiebes en Weekers verantwoordelijk voor toeslagaffaire!
Mark Rutte (VVD)
Vernietigend rapport toeslagenaffaire
Premier Mark Rutte en voormalige bewindspersonen in het vorige kabinet Lodewijk Asscher, Eric Wiebes en Frans Weekers zijn medeverantwoordelijk voor de keiharde fraudeaanpak die geleid heeft tot de dramatische kinderopvangtoeslagenaffaire. De Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag schrijft donderdag in het eindrapport Ongekend Onrecht dat de vier mannen als deelnemer aan de Ministeriële Commissie Aanpak Fraude “een harde aanpak van fraude ook geïnitieerd” hebben.
Het gaat om een in 2013 opgerichte fraudebestrijdingscommissie onder leiding van premier Rutte.
Het verhoor van Mark Rutte:
Hier wordt genadeloos aangetoond wat voor leugenaar Rutte is’

Door het vernietigende rapport over de toeslagenaffaire staan politieke carrières op het spel. Premier Rutte en ministers Wiebes en Hoekstra zijn nog niet uit de problemen. Rutte zei vrijdag dat het aftreden van bewindslieden ‘nu niet aan de orde is’. Er is een kans dat het kabinet in zijn geheel opstapt.
Volgende maand zal duidelijk worden wie er aansprakelijk is.
Eind vorige maand werd premier Rutte ondervraagd door onder andere SP-Kamerlid Renske Leijten, die de affaire samen met collega Pieter Omtzigt boven water kreeg. Tijdens het verhoor wrong hij zich in allerlei bochten, zoals onderstaand fragment treffend laat zien.
Leijten confronteerde Rutte met zijn uitspraak dat alle informatie al bekend was. “Maar we hebben ook een e-mail van 20 maart 2019 – dat is dus aan de vooravond van het Eerste Kamerdebat over de CAF 11-zaak – waarin de Dienst Juridische Zaken nog even een laatste check doet bij Algemene Zaken over het standhouden van het argument om documenten in andere CAF-zaken niet te verstrekken.” In die CAF 11-zaak werden honderden ouders ten onrechte door een onderzoeksteam (CAF) van de Belastingdienst beticht van fraude.
“De Kamer heeft de informatie over andere CAF-zaken nooit gekregen,” vervolgde Leijten. Het antwoord van Rutte: “Dat zegt mij niks, nee. Dat zou ik moeten uitzoeken.”

Onjuist geïnformeerd.
Ze wees er verder op dat Omtzigt in 2017 had gevraagd of er meer ouders zijn die de dupe zijn geworden van het voortijdig stopzetten van de kinderopvangtoeslag. “Daarop is het verbijsterende antwoord, zo heeft de heer Wiebes hier verklaard dat daarvan niets gebleken is.” Oftewel: Wiebes heeft de Kamer onjuist geïnformeerd.
Leijten vroeg Rutte hoe hij oordeelt over dit antwoord. “Hetzelfde als Wiebes. Daar heb ik niks aan toe te voegen.” Toen het SP-Kamerlid hem vroeg wat Wiebes dan precies heeft gezegd, kwam de premier vast te zitten in zijn eigen web van leugens. “Ja, wat hij zei… Ik kan het niet precies herhalen, maar de emotie die eruit doorklonk, snapte ik, ja.”
Leijten vroeg hem meerdere keren of hij het antwoord van Wiebes als ‘onjuist informeren’ classificeert. Rutte bleef er maar omheen draaien: ‘Nou ja, in die zin niet’, ‘U vraagt me nu om een politiek oordeel’ en ‘Ja, het is niet aan mij om daarover uitspraken te doen. Ik verwijs naar Wiebes’.

Uiterst gênant optreden.
Na lang geharrewar constateerde Leijten: “Laten we dan in ieder geval vaststellen dat op 20 maart bekend was dat er andere CAF-zaken waren en dat er een bewuste keuze werd gemaakt om daarvan documenten niet te verstrekken aan de Kamer. Dat is in ieder geval afgestemd met Algemene Zaken.”
Rutte gaf geen centimeter toe: “Nogmaals, dat herken ik niet. Maar dat ga ik voor u uitzoeken.”
Karen reageert: “Wordt hier even genadeloos aangetoond wat voor aalgladde leugenaar Mark Rutte is, wat een uiterst gênant optreden. En deze man is nou al 10 jaar ‘onze’ premier.”

Krijg echt koude rillingen hiervan. Dat de man een leugenaar is blijkt uit het feit dat hij opmerkt het eens te zijn met de opmerkingen van Wiebes. Dan krijgt hij de vraag waar was u het dan mee eens? Dan weet hij ineens niets meer blijkt gewoon weer te liegen.

Onvoorstelbaar dat zo’n partij als de VVD op zovele zetels staan. Je moet wel echt KIEREWIET zijn als hier je stem naar toegaat!

‘Rutte moet strafrechtelijk vervolgd worden, een strafblad is onvermijdelijk’

De VVD zit met een lastig dilemma. “Als hij met zijn kabinet niet de volle verantwoordelijkheid voor de toeslagenaffaire op zich neemt, dreigt hij er nog lange tijd door te worden achtervolgd, als de premier die zich zelfs onder systematische schending van de beginselen van de rechtsstaat probeert uit te draaien. Maar aan de andere kant: hoe geloofwaardig is het als hij nu opeens wél om principiële redenen terugtreedt, en vervolgens doorgaat als lijsttrekker?” vraagt Vrij Nederland zich af.

Toenmalig staatssecretaris Weekers (VVD) tuigde de harde aanpak op, Asscher (PvdA) keurde de op kinderopvangtoeslag gerichte intensievere fraudebestrijding als minister van Sociale Zaken goed.

Weekers’ opvolger Wiebes (VVD) was vanaf augustus 2017 op de hoogte van misstanden bij de fraudejacht, maar het duurde tot juni 2019 voordat staatssecretaris Menno Snel duidelijk werd wat de omvang en impact van de uit de hand gelopen fraudejacht was.

“Tot dan toe hadden hier besproken bewindslieden signalen die zij kregen veelal gekoppeld aan incidentele zaken; dat de problemen veel breder speelden, was voor hen een blinde vlek.”
Ingrijpen
Commissievoorzitter Chris van Dam (CDA) zei bij de presentatie van het rapport dat bewindspersonen en ambtenaren op meerdere momenten hadden kúnnen en hadden móéten ingrijpen.

Weekers (VVD)

De commissie constateert in het rapport dat de grondbeginselen van de rechtsstaat bij de spijkerharde fraudeaanpak met voeten zijn getreden.
Commissie oordeelt hard over tekortschieten alle staatsmachten
Het kabinet, het parlement en zelfs de rechterlijke macht hebben een rol gehad in het onrecht dat tienduizenden onschuldige ouders is aangedaan. Dat zijn de belangrijkste constateringen van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag, die donderdag het eindrapport Ongekend Onrecht presenteert.
“De commissie is gedurende haar werkzaamheden eerst met verbazing en uiteindelijk met diepe verontwaardiging tot dit besef gekomen”, schrijft de commissie. “Zij doet een dringend beroep op alle betrokken staatsmachten om bij zichzelf te rade te gaan hoe in de toekomst herhaling kan worden voorkomen en hoe het ontstane onrecht alsnog kan worden rechtgezet.”
Volgens de commissie heeft “de politieke behoefte” om het toeslagenproces efficiënt in te richten en de politieke en maatschappelijk wens om fraude te voorkomen tot spijkerharde wetgeving geleid, waarbij onvoldoende ruimte was om rekening te houden met individuele situaties.
Ook rechterlijke macht heeft drama niet kunnen voorkomen
De aanpak van de Belastingdienst waardoor hele groepen ouders zonder individuele toets werden aangemerkt als fraudeur – de zogenoemde “alles-of-nietsaanpak” heeft volgens de commissie “grove inbreuk gemaakt op het rechtsstatelijke principe dat optimaal recht gedaan moet worden aan individuele situaties”. Ook het ministerie van Sociale Zaken heeft fouten gemaakt. De manier waarop dit ministerie zijn verantwoordelijkheid heeft ingevuld, is volgens de commissie “ver onder de maat”.
De hoofdschuldige praat met de gedupeerden
De commissie constateert ook dat de rechterlijke macht niet in staat is gebleken het onrecht een halt toe te roepen. Volgens de commissie heeft de bestuursrechtspraak jarenlang een “wezenlijke bijdrage geleverd” aan het in stand houden van de spijkerharde fraudejacht.
Een oververhit politiek klimaat, waardoor een kleine vergissing in de aanvraag van de toeslag gezien werd als fraude, de keiharde aanpak van de Belastingdienst en de afwezigheid van het ministerie van Sociale Zaken bij signalen van de negatieve effecten van de disproportioneel harde aanpak leidden volgens de commissie tot een “optelsom van onvermogen”, waardoor de getroffen ouders jarenlang geen schijn van kans hebben gehad om hun gelijk te halen.
Bewindslieden die verantwoordelijk zijn voor de toeslagaffaire moeten strafrechtelijk worden vervolgt. En minister president Rutte die verantwoordelijk is van deze personen in het vorige kabinet moet als gevolg hiervan met het hele kabinet aftreden.


Het kabinet heeft er chaos van gemaakt, de gedupeerden ouders wachten nog steeds op hun geld, maar het kabinet gaat eerst eens even de resultaten rustig overpeinzen:

Van Huffelen van Financiën, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, noemde het “meer dan verschrikkelijk” wat er met de ouders is gebeurd. “Door toedoen van de overheid zijn ze in diepe problemen geraakt.”

Ze kondigde aan dat het kabinet volgende week dinsdag in het Catshuis bij elkaar komt om het rapport te bespreken. Waarschijnlijk zullen er meer sessies nodig zijn om “een heel goed antwoord te maken”. Het kabinet wil dan in januari met een volwaardige reactie komen.”
Rutte kraamt wat uit over een “heel heftig” en “terecht” rapport, maar voegt uiteindelijk ook niets intelligents toe. En zo sukkelt het kabinet-Rutte III verder, ondanks een ronduit vernietigend rapport. Politieke consequenties? Ach ja, dat zien we volgend jaar wel weer. Maar eerst even – plop! – de fles Glühwein open. Want het is tenslotte Kerst, nietwaar?
‘Wie nu nog steeds gelooft in Mark Rutte spoort niet’
Een gedachte over “Toeslagenaffaire”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het laatste COVID-19 Nieuws