Stemwijzer

‘STEMWIJZER NIET BETROUWBAAR’

Standpunten niet gecheckt in verkiezingsprogramma’s

En maken de partijen hun verkiezingsbeloftes waar

Miljoenen mensen gaan de komende tijd de stemwijzer raadplegen maar, kunnen bedrogen uitkomen. De antwoorden die verschillende partijen hebben gegeven op diverse stellingen komen niet overeen met hun partijprogramma’s.

En wat waren hun standpunten van de coalitiepartijen van 2017 (Rutte 3)

Designation

Zekerheid in inkomen.

Een vast contract moet aantrekkelijker worden om aan te bieden. Daarom willen we dat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort naar één jaar..
Pensioenen
Een eigen pensioenpotje voor iedereen. Met een duidelijk overzicht van jouw ingelegde pensioenpremie en jouw opgebouwde vermogen. Dit potje kan wel collectief worden beheerd. Zo kun je risico’s blijven delen en hoef je zelf geen ingewikkelde beleggingskeuzes te maken als je dat niet wilt.
Zorg en gezondheid
Wij willen dat de allerbeste verpleeg- en verzorgingshuizen de norm worden. Er moet een norm komen met oog voor de levenskwaliteit, wensen van bewoners en de indeling van hun dagelijks leven. Instellingen die deze norm langdurig niet halen worden gesloten.
Veiligheid en vrijheid
Wijkagenten zijn de ogen en oren in de buurt en zijn daarmee de hoeksteen van de politieorganisatie. Wij willen daarom investeren in (meer) wijkagenten.
Immigratie en integratie.
De inburgering van nieuwkomers zorgt ervoor dat zij zo goed en snel mogelijk hun weg vinden in onze samenleving. De taal leren. Aan de slag kunnen. Dat voorkomt een hoge druk op onze sociale voorzieningen.
Onze toekomst
We moeten ervoor zorgen dat we niet alleen nu genoeg geld verdienen om een goed leven te leiden en
onze voorzieningen overeind houden, maar ook in de toekomst in deze snel veranderende wereld.
Klik op de button voor het volledige verkiezingsprogramma
Daar gaan we dan, een greep
 • De VVD werkt als rechtse partij liever met GroenLinks samen in bijvoorbeeld het klimaatakkoord, dan met rechtse partijen als de PVV of FvD op immigratie. Een stem op de VVD is een stem op links.
 • Rutte wil geen extra geld voor Europa, maar weigert te beloven dat de EU-begroting niet zal stijgen. De afdrachten naar Brussel stijgen ook voortdurend.
 • De hypotheekrente “stond als een huis bij de VVD en Rutte”. Hij noemde dit “handen af van de hypotheekrenteaftrek“. De hypotheekrenteaftrek is onder Rutte omlaag gegaan.
 • Opnieuw een leugen, deze keer van Halbe Zijlstra. Zijn positie was niet langer houdbaar nadat hij moest toegeven te hebben gelogen over zijn aanwezigheid bij een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in zijn Datsja in 2006.
 • Tijdens de installatie van het nieuwe kamerlid Thierry Aartsen, duiken tweets op waarin hij gekleurde voetbalspelers “Zwarte Pieten in NAC-shirt” noemt. Hij biedt excuses aan voor zijn racistische opmerkingen.
 • Een doofpot-affaire: burgemeester Pauline Krikke (VVD) van Den Haag hield in 2018 stil dat ze werd beroofd in Haagse Schilderswijk. Deze straatroof mocht niet het nieuws of debat gaan bepalen rond de verkiezingen.
 • De VVD heeft als coalitiepartij ervoor gezorgd dat het raadgevend referendum is afgeschaft. De stem van de burger is hiermee gesmoord.
 • Eind 2018 was deze VVD-politica opnieuw in het nieuws doordat ze niet had ingegrepen bij de levensgevaarlijke vreugdevuren in Scheveningen, ondanks dat ze wist dat de stapels 13 meter te hoog waren.
Het gedraai van Rutte in Zomergasten 2016: “ik sluit de PVV zeker niet uit”. Een paar maanden later: de VVD sluit de PVV volledig uit van politieke samenwerking.

Designation

Waarden en tradities

Het CDA staat voor de gedeelde waarden die alle mensen verbinden, voor tolerantie en verantwoordelijkheid. De waarden en tradities vormen de identiteit van onze samenleving. Het CDA wil een samenleving waar respect en saamhorigheid de norm zijn en waar gemeenschapszin de belangrijkste waarde is…
Sterke samenleving
Het CDA vindt dat de overheid en de markt dienstbaar moeten zijn aan de samenleving. Burgerschap moet van belang zijn. Jongeren moeten betrokken worden bij de samenleving door een soort dienstplicht: niet perse bij Defensie, maar dat kan ook in de zorg, bij de politie of bij andere maatschappelijke organisaties. Vrijwilligerswerk moet ondersteund worden door onnodige regels te schrappen. Er moet gezorgd worden voor een nieuwe toekomst voor krimpregio’s.
Familie en gezin
Ouderen met een klein pensioen moeten gecompenseerd worden. Er moet gezorgd worden voor werk voor ouderen en vrijwilligerswerk moet beter gewaardeerd worden. Er moet een landelijke aanpak komen tegen eenzaamheid bij ouderen
Zorg voor elkaar
Zorgverzekeraars moeten begrensd worden, door bij alle verzekeraars één standaardpolis met gelijke voorwaarden aan te bieden. Burgers kunnen zelf voor aanvullende verzekeringen kiezen. Dit vereenvoudigt vergelijking en geeft overzicht. Er moet verder minder marktwerking plaatsvinden in de zorg en er moet een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars en zorginstellingen komen. Het eigen risico en de eigen bijdrage moeten omlaag. De huisarts moet in ieder geval buiten het eigen risico vallen, om de toegang tot de zorg te behouden.
Eerlijke economie
Pensioenen moeten een Nederlandse aangelegenheid blijven en geen Europese. Verschillende mensen met verschillende contractvormen moeten evenveel bijdragen aan de pensioenvoorziening. Pensioenen moeten persoonlijker worden. De Europese Centrale Bank moet minder invloed krijgen op onze pensioenen.
Klik op de button voor het verkiezingsprogramma.
CDA leiderschap – leugens, onwaarheden en belangen.
 • Schouten schoffeerde de melkveehouders al direct na haar aantreden. De valse beschuldigingen aan het adres van boeren in de zogenaamde I&R en kalverfraude- zaak, liggen ons allemaal nog vers in het geheugen. Beschuldigd als criminelen, verguist als fraudeurs. En er was NIETS van waar. Een idiote opgeblazen storm in een glas water. Er was geen fraude. Er was wel veel schade. Bij de boerenbedrijven die ten onrechte “op slot” gingen. Imagoschade. En beschadigd vertrouwen, bij de boeren, in deze minister; de “boerendochter”. Een minister die NOOIT de moeite heeft genomen haar excuses aan te bieden. Zij zweeg. Evenals het CDA.
 • Hoe dat precies zit ga je zien als je minister De Jonge exact ziet doen wat de staatsomroep tegenwoordig als tweede natuur heeft: de boel belazeren.
 • Dat die stroom uit Oost-Europa zich heeft verlegd van Polen naar de bandietenbevolkingen van Bulgarije en Roemenië weet De Jonge best, maar de bevolking heeft dat nog minder goed door. Dat als die landen zelf welvarend genoeg worden (niet: tevreden aan de EU-liet liggen, maar zelf aan de slag) de stroom opdroogt weet hij ook best.
 • Maar De Jonge, beste CDA’ers, is zo’n gelovige in het werelddorp dat is opgeheven maar waarvan hij en zijn generatie stadskinderen nog steeds in gelooft. Omdat het ze vanaf de kleuterschool is ingepompt.
 • De Jonge lijkt ook daarom nogal gecharmeerd van het omzetten van akkerland in moderne stadswijken, om nog een paar miljoen gelukszoekers extra binnen te halen. De vraag of het zelfs het leven van die gelukszoekers zal verbeteren wordt al niet gesteld, maar dat het het leven van de al aanwezige bevolking zeker niet vooruit zal helpen is een feit. Dit soort aberraties krijg je als je een pseudo-conservatief met semi-progressieve ideeën bij deze strijd om het CDA leiderschap kiest.
 • Laten we hopen dat de CDA-leden verstandiger zijn dan hun bestaande leiding. Interne peilingen (?) geven een ongeveer gelijke strijd tussen De Jonge en Omtzigt. Maar een gordijn-bonus voor Omtzigt zou me weer niet geheel verbazen. Er is ook een goede reden er op te hopen: het zou progressief Nederland een enorme klap toebrengen.

Designation

Tweedeling bestrijden

D66 wil de tweedeling in de kern bestrijden en zorgen dat iedereen gelijke kansen heeft voor de toekomst. Dé manier daarvoor is het onderwijs, volgens D66. De partij wil buurtscholen waar kinderen vanaf twee jaar naartoe kunnen, om achterstanden te voorkomen. Er moet geïnvesteerd worden in docenten, in het beroepsonderwijs en in onderzoek.
Een eerlijke kans op werk voor iedereen
Er moet volgens D66 minder verschil komen tussen werknemers met vaste en werknemers met flexibele contracten. Tijdelijke contracten moeten verdwijnen en voor flexwerkers moet een vaste baan bereikbaar zijn. ZZP’ers moeten makkelijker kunnen sparen voor hun pensioen en zich makkelijker kunnen verzekeren. Werkgevers moeten makkelijker ouderen en laagopgeleiden in dienst kunnen nemen. Werkende mensen zouden minder belasting moeten betalen.Ongelijke kansen op de arbeidsmarkt moeten bestreden worden. Vluchtelingen moeten meteen taalles krijgen en direct kans op de werk hebben. Ouderschapsverlof moet ook voor vaders bestaan, en wel in de vorm van betaald verlof voor twaalf weken.

Pensioenen moeten hervormd worden. Een individueel pensioen is het doel, zonder overdacht van geld van jong naar oud.

Klik op de button om het complete verkiezingsprogramma van D66
Menno Snel (D66) is een leugenaar.
 • De Belastingdienst heeft ook de afgelopen drie jaar de wet geschonden bij controles op toeslagen voor kinderopvang. Dat is in directe tegenspraak met wat staatssecretaris Menno Snel van Financiën eerder meldde aan de Tweede Kamer, en wat de Belastingdienst beloofde aan de Nationale Ombudsman. Die kregen te horen dat de Belastingdienst zich vanaf 2016 juist.
 • Minister Ollongren wilde niet dat een kritisch rapport van de toezichthouder op de inlichtingendiensten vlak vóór het referendum over inlichtingenwet verscheen.
 • Rob Jetten, die de ene na de andere onware uitspraak debiteerde voor ruim één miljoen toekijkende Nederlanders. Veel van die leugentjes gingen over het klimaat. En nee, het is niet alsof Thierry Baudet het dan altijd 100% nauw neemt met de waarheid, maar om dan maar zelf de boel bij elkaar te liegen? Dat lijkt me dan ook weer niet de bedoeling.
 • D66 liegt over het stikstofbeleid. De drie organisaties zijn niet blij dat de hoeveelheid stikstof die op de natuur terecht komt niet wordt gemeten. In plaats daarvan wordt er in de lucht gemeten. ‘Maar niemand weet hoe luchtmetingen zich verhouden tot neerslag op de natuur. D66 is één van de partijen die blokkeert dat de stikstofdepositie daadwerkelijk wordt gemeten. Die methoden zouden te duur en ingewikkeld zijn.’
 • Jetten zegt dat *al* het klimaatbeleid in 2030 slechts 10 tot 20 euro kost. Gelooft D66 het zelf? Alleen een warmtepomp leasen kost al het tienvoudige. CPB heeft slechts fractie klimaatakkoord doorgerekend en dat akkoord komt bovenop lopende energie-akkoord.

Designation

Een samenleving met toekomst voor onze kinderen.

Dat wij kiezen voor toekomstige generaties, is voor ons een principiële keuze. Een hoopvolle toekomst is immers ons wenkend perspectief. Daarom maken we ons hard voor een gezonde en groene economie, een verantwoord klimaat- en energiebeleid, goed en toegankelijk onderwijs en een einde aan de tweedeling op de arbeidsmarkt. We streven naar een open en inclusieve samenleving, waarin alle jongeren gelijke kansen hebben. We vechten voor een eerlijk en houdbaar pensioenbeleid voor jong en oud. We willen ten slotte een land dat door verantwoordelijk beheer zorgdraagt voor de schepping. Zo laten we voor de volgende generaties een land achter waar de kwaliteit van water, lucht, bodem en natuur in ieder geval niet verder achteruitgaat.
Een samenleving die vrede en vrijheid blijft zoeken
Wij blijven pal staan voor de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van onderwijs. Terwijl we ons blijvend oriënteren op onze identiteit, op waar we vandaan komen en waar we grondwettelijk voor staan, komen we op voor de verdediging van die vrijheid en identiteit. We verdedigen ons tegen de dreiging van het islamitische jihadisme. We verzetten ons tegen bedreigingen van binnenuit en van buitenaf. We strijden voor een land waar de kleinmenselijke tegenstellingen vervagen en het gemeenschappelijke oplicht.

Title

Designation

Short Descriptio

Klik op de button voor het volledige verkiezingsprogramma.
Segers snottert over Jezus.
 • Gert-Jan Segers het liegen & bedriegen over de dividendmemo’s tot Bijbelse uitdagingen verheft: “Zo nemen we vol overtuiging onze plek in. Niet uit verliefdheid op een paar stoelen in de Staten-Generaal of in de Trêveszaal, maar omdat we ook in Den Haag Jezus willen navolgen. Omdat we middenin dat soms ruige bedrijf het goede willen doen voor onze naasten en voor ons land.” Geinig wel. Rutte begint altijd te oreren over ‘het landsbelang van de BV Nederland’, de verdedigingslijn van Pechtholt is een greppel van arrogantie en Buma begint gewoon in het wilde weg willekeurige woorden te roepen als wat krom is recht gelogen moet worden. De gristenen zoeken het dus hogerop en verschuilen zich achter hun Grote Voorman die in Den Hemel Zijt: Jezus Christus. Nou, die werd destijds voor minder gekruisigd hoor. Enfin. Dit schreef Segers eind februari naar aanleiding van de datsja-leugen waar Halbe Zijlstra over struikelde: “De ChristenUnie is toegetreden tot de coalitie en een van mijn angsten hierbij is dat we er moreel gemankeerde uitgaan dan we er ingingen. Mijn politieke vrees is dat we onszelf verliezen in gewichtigheid, politieke spelletjes, hang naar posities, morele bijziendheid.” Nou Gert-Jan. God is de enige die je nog hoeft te vrezen, want deze vrees is bewaarheid geworden.
 • Een ‘regelrechte leugen’ wil de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) het niet noemen, maar minister Carola Schouten neemt wel een loopje met de waarheid, wanneer zij stelt dat de warme sanering varkenshouderij een Kabinetsmaatregel is om stikstof terug te dringen. „Het plan is bedacht door de varkenshouderij. Bovendien ging het oorspronkelijk om geur en niet om stikstof”, aldus de POV.
De Belangenverstrengeling van Carola Schouten.

Op het eerste gezicht een aardig onschuldig ogend dametje. Carola Schouten. 43 jaar oud, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toch zomaar uit het niets een heel belangrijke post! Waar kwam ze zo plots vandaan? Democratisch of geselecteerd? Ze is niet echt populair bij de personen die ze eigenlijk zou moeten steunen, de boeren! Er is heel wat heisa geweest omtrent de immer stringentere Stikstof data. Meer en meer eisen aan de boeren voor minder uitstoot! Ze drukt een agenda door bij de boeren die deze trots van onze samenleving de afgrong in duwt! Maar voor welke reden? Hebben die Koeien scheten dan zo’n nadelig effect op het milieu? Nee dus! Deze Stikstof heisa is op niets gebazeerd!
De mensen die echt onderzoek gedaan hebben weten dat de stikstof uitstoot helemaal niets te maken heeft met de klimaatsverandering. Het klimaat verandering is een een zwendel. Een verdien model van de globalisten!
Dankzij de Corona histerie weten we dat het RIVM en het CBS kompleet valse data gegenereerd hebben ivm de vrij onschuldige ziekte welke statistisch niet eens boven de ruis van normale griep gevallen kwam. Allemaal opgeklopt. Wat ze ook zelf hebben moeten toegeven. Met deze vaststelling en de talloze discussies omtrent de juistheid van de stikstof data moet een kritisch mens echt bedenkingen zetten bij de betrouwbaarheid van deze instanties. De hele fundering van Stikstof uitstoot op de belasting van de natuur is zwakzinnig te noemen.
Het is kompleet zwakzinnig te bedenken dat Koeien scheten het klimaat kunnen veranderen! De enigste reden dat de overheid deze maatregelen doordramt, doordramt dat de boeren een gemakkelijk prooi zijn en gemakkelijk als zondebok aangewezen kunnen worden. Echter, de fundamentele onderbouw ontbreekt kompleet. We verwachten van een Landbouw minister dat deze pragmatisch is en dat ze voor de boeren opkomt! De recente geschiedenis leert dat dit niet het geval is. Dus wie dient Carola Schouten?

De push van Carola Schouten om het de boeren moeilijk te maken is opgevallend. Zodanig dat het enkel en alleen maar te verklaren valt als men de push gaat linken met de globale agenda. Het is een feit dat de New World Order, het eigenlijke programmea van de EU, iets wat Rutte zelfs ophenhartig aangekondig heeft, door gedrukt wordt. Carola Schouten doet vrolijk mee.
Maar dan is er nog iets! Carola Schouten komt uit het nest van een familie die al sinds 1893 bezig is met het verkopen van brood en voedsel voor dieren.
Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft donderdag het pand ‘De Waagh’ van familiebedrijf Schouten in Giessen heropend. Tevens werd het 125-jarig bestaan van het bedrijf in haar bijzijn gevierd. “Jullie zijn slimme ondernemers.”

Het bedrijf bestaat momenteel uit vier verschillende zelfstandige bedrijven waaronder Schouten Europe dat zich bezig houdt met het ontwikkelen, produceren en verkopen van vleesvervangers, en Nutrilab, een laboratorium gespecialiseerd in voedselveiligheid.
De bewindsvrouw roemde de vooruitziende blik van de gebroeders Schouten. “Jullie hebben lang vooruit gekeken. In de jarige negentig toen jullie hiermee begonnen, was het nog nieuw. Jullie ontwikkelen innovatieve producten en volgen de laatste ontwikkelingen op dit gebied en het gezond eten in landen in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Vleesvervangers maken een enorme groei door. Knap dat jullie dit tijdig hebben ingezien.”

Het laatste COVID-19 Nieuws