Onze zekerheidNEDERLANDSE ECONOMIE KRIMPT

Onze economie krimp dit jaar, de krimp is uiteraard het gevolg van de nieuwe lockdown, en de verwachting is dat de economie aan het einde van het jaar op ongeveer 95 procent zal zitten van de omvang van vóór de crisis. Dat is de oorzaak van het falende kabinet die geen visie en strategie heeft om de coronacrisis tot een goed eind te brengen.

Effect steun moeilijk meetbaar

Door het wanbeleid van Rutte III en faalminister Hugo de Jonge loopt Nederland constant achter de feiten aan, door dat er geen strategie is om het probleem van het Coronavrus op te lossen. De horeca en evenementen sector hebben het zwaar te verduren, en de steun is minimaal. De effecten van de financiële steun is moeilijk meetbaar.
De FNV roept het demissionaire kabinet op tot een miljardeninvestering in een robuuste economie. ‘Nu we kunnen vaccineren tegen het coronavirus heeft ook onze economie zo snel mogelijk een injectie nodig. Het is cruciaal dat er ook wordt geïnvesteerd in maatschappelijke sectoren zoals de zorg, het onderwijs, de veiligheid en de kinderopvang.

Onze zekerheid moet weer terug naar:
  • BESCHERMING VAN NEDERLANDSE BANEN EN INKOMENS;
  • ONDERNEMERS MAXIMAAL STEUNEN IN CORONATIJD;
  • SOCIALE HUURWONINGEN ALLEEN VOOR NEDERLANDERS;
  • NIET TORNEN AAN WW EN ONTSLAGRECHT EN AOW OP 65 JAAR.
Nederland is in crisistijd afhankelijk gebleken van de wereldmarkt voor medische hulpmiddelen en de Nederlandse intensive care-capaciteit bleek nauwelijks toereikend. Het is verstandig om meer te investeren in reservecapaciteit en buffers in de zorg, luidde één van de conclusies van de denktank coronacrisis al in mei vorig jaar. Een gezonde economie kan niet zonder goede gezondheidszorg. Ook het onderwijs kampt al jaren met tekorten. Basis- en middelbare scholen moeten naar verwachting nog jaren aan de bak om opgelopen achterstanden als gevolg van de lockdown weg te werken.

Extra economische schade dreigt.
Er moeten dringend meer handen aan het bed, meer leerkrachten voor de klas, meer agenten in de wijk. Anders dreigen de economische kosten onnodig hoog op te lopen. En we kampen nu al met een ongekende economische crisis en met een nog onbekende verborgen werkloosheid.
Ook waarschuwen de economen om niet de fouten te herhalen die bij het herstel uit de vorige crisis zijn gemaakt. Toen hield de overheid volgens de econoom de hand veel te stevig op de overheidsknip, waardoor Nederland veel langer in een crisis zat dan nodig was. Juist dat economisch onverstandige beleid heeft geleid tot forse bezuinigingen op maatschappelijke sectoren zoals zorg en onderwijs. En daardoor lopen we nu opnieuw extra economische schade op.’

Er is een andere koers nodig om Nederland uit de economische en coronacrisis te halen.


Het laatste COVID-19 Nieuws