Onze vrijheid

Wat betekent vrijheid in Nederland nu?

‘Vrijheid betekent dat je mag denken, zeggen en doen wat je zelf wilt. In Nederland hebben we veel vrijheid. Iedereen in Nederland heeft dezelfde vrijheden. Dat betekent dat ook andere mensen mogen denken, zeggen en doen wat ze willen,’ zo stelt de Nederlandse overheid in een boekje over de kernwaarden van Nederland. Natuurlijk voegt het daaraan toe dat we ons ook moeten houden aan de wet. Kortom, we mogen doen wat niet verboden is. Maar is daarmee alles over vrijheid gezegd, nee zeker niet tijdens de coronacrisis, we worden op vele manieren beperkt in onze vrijheden.

Politieke vrijheid is de vrijheid die burgers genieten ten opzichte van de staat. Deze kent opnieuw negatieve en positieve versies: vrijheid van overheidsbemoeienis tegenover vrijheid om als burger vorm te geven aan bestuur en maatschappij. Grondrechten en mensenrechten worden gezien als waarborg voor politieke vrijheid. Politieke vrijheden worden vaak opgenomen in de grondwet van een land. Voorbeelden van politieke vrijheden zijn:
 • Vrijheid van godsdienst
 • Vrijheid van de pers
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Vrijheid van vereniging en vergadering
Op 5 mei “vieren we de vrijheid”. Vrijheid waarvoor onze voorouders hebben gevochten, maar die tijdens de Corona-crisis zwaar onder druk staat.
Ook in Nederland zijn de vrijheden van mensenrechten en democratische verworvenheden drastisch ingeperkt, waaronder:
 • de vrijheid van beweging;
 • het recht op demonstratie;
 • de vrijheid van vereniging en vergadering;
 • het recht op privacy en het recht op huisvrede;
 • het recht op onderwijs, sport en recreatie;
 • het recht op contante betaling;
 • de toegang tot reguliere gezondheidszorg;
 • het medisch beroepsgeheim..
Het wordt tijd dat we onze vrijheid terug krijgen.

Het laatste COVID-19 Nieuws