Onze veiligheid


Orde en veiligheid

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is een Nederlandse overheidsinstantie. Deze inspectie en de Inspectie voor de Sanctietoepassing zijn samengevoegd tot de Inspectie Veiligheid en Justitie. De samenvoeging werd op 1 januari 2012 van kracht en kwam voort uit afspraken uit het regeerakkoord van 2010. Daarin zijn alle veiligheidstaken van het Rijk ondergebracht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Er moet meer geld vrijkomen om de politie in heel Nederland uit te kunnen breiden. Agenten moeten ook echt op straat zijn. In probleemwijken moet het mogelijk zijn om de Koninklijke Marechaussee (KMAR) te laten bijspringen. Er moet een nationale politie komen en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie kunnen opgaan in één ministerie van Veiligheid.
De politie moet zich vooral richten op het vangen van criminelen en niet zozeer op overtredingen. De quota voor het schrijven van bonnen moet verdwijnen. Ook moeten er minimumstraffen worden ingevoerd.
Criminelen van buitenlandse komaf moeten het land kunnen worden uitgezet. Ook moeten de betrokkenen worden uitgezet na de naturalisatie. En als ze nog geen Nederlander zijn, kunnen ze volgens hem meteen worden uitgezet.


Het plan voor een ministerie van Veiligheid zoemt al langer rond in een breder deel van politiek Den Haag.

‘Alle inspanningen die erop zijn gericht om de politie meer ruimte te geven en haar werk beter te kunnen doen, zijn ons uit het hart gegrepen.” Wat betreft het samenvoegen van de ministeries en het ”dichter bij elkaar kruipen” van de politie en de marechaussee dat in principe goed kan zijn. ”De KMAR heeft al eerder bijstand geleverd aan de politie. Het gaat om zeer goed opgeleide mensen.”

Vakorganisatie ACP stelt dat het mooi zou zijn als de politie zou kunnen uitbreiden. ”Maar het zou al mooi zijn als we het binnen het huidige budget zouden kunnen doen., ‘Een aantal dingen die de PVV wil, speelt in op hoe de samenleving momenteel naar veiligheid kijkt. Het lijkt me een logische voortzetting van het beleid van de PVV tot nu toe.”

Met het huidige kabinet, of met een nieuw kabinet Rutte zit het er niet in dat de politie wordt uitgebreid. Als er meer blauw op straat moet komen zal de politiek moeten veranderen, en zal men toch op een partij moeten stemmen die voor de vrijheid van Nederland gaat.

Het laatste COVID-19 Nieuws