Onze tradities

Nederland heeft vele tradities.
Nationale tradities zoals Sinterklaas, Koningsdag, Carbidschieten maar ook provinciale, waaronder bekende als het skûtsjesilen in Friesland en niet te vergeten de jaarlijkse nieuwjaarsduik.
Sinterklaas
Sinterklaas (ook wel Sint Nicolaas) is de hoofdpersoon van het kinderfeest dat in Nederland, België en in sommige andere landen gevierd wordt. Het hoogtepunt van het Sinterklaasfeest is Pakjesavond, dat in Nederland op 5 december wordt gevierd en in België op 6 december ‘s morgens op pakjesdag.
Sinterklaas heeft sinds de 19e eeuw een knecht bij zich, Zwarte Piet, en rijdt op een paard genaamd Amerigo in Nederland en in België. In 2019 nam Sinterklaas het paard Ozosnel mee uit Spanje.
Het echte verhaal over Sinterklaas en Zwarte Piet.
Koningsdag
Koningsdag (sinds 2014), eerder Prinsessedag (1885-1890) en Koninginnedag (1891-2013),[1][2][3] is een nationale feestdag in het Koninkrijk der Nederlanden ter ere van het staatshoofd. In alle delen van het koninkrijk geldt dit voor de meeste werknemers als vrije dag en wordt het gevierd met verschillende festiviteiten, waaronder de vrijmarkten, festivals en het dragen van oranje kleding.

Traditioneel brengt de vorst op deze dag ook een ceremonieel bezoek aan een of meer gemeenten van het land. Sinds 2014 heet de dag Koningsdag en wordt deze gevierd op 27 april.
Carbidschieten
Carbidschieten (Nederland), carbuurschieten (België), melkbusschieten, losschieten (Brabant)[1][2], of pulleschieten is een plaatselijk gebruik in sommige zuidelijke, noordelijke en oostelijke streken van Nederland.

Het vindt gewoonlijk plaats op of rond oudjaar alhoewel het in het zuiden van Nederland traditioneel ook bij de avond van de ondertrouw veel gedaan wordt.
Vuurwerk
Het door particulieren afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling is niet “een pleziertje dat gegund moet worden”, het is veel meer dan dat! Het is een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis èn de Nederlandse cultuur. Een onderdeel dat het verdient te worden beschermd èn behouden tot in lengte van dagen.
Helaas is dit geen vanzelfsprekendheid, daarom moet actief gewerkt worden aan imagoherstel en het tegengaan van invloeden die een smet werpen op de oorspronkelijke traditie.
Skütsjesilen
Elk jaar houden de skûtsjes Friesland in de ‘besnijing’, houden ze Friesland in hun ban. Iedereen die ook maar iets voor het zeilen voelt, volgt de strijd tussen de oude vrachtschepen op de voet. Skûtsjesilen is synoniem met wedstrijdzeilen met oude vrachtschepen, platbodems die aan het begin van de vorige eeuw werden gebouwd om turf, mest en andere lading tot bij de boerderijen te brengen. Hiervoor moesten de schepen ondiepe vaarten in.
Daarom werden de schepen dan ook lang en plat gemaakt. Als er wedstrijden waren, en de schipper een paar centen extra kon verdienen, werd alle huisraad uit het skûtsje gehaald en op de wal gezet.
Nieuwjaarsduik
De nieuwjaarsduik is een jaarlijks rond de jaarwisseling georganiseerde gezamenlijke sprong in open water. Meestal geschiedt dit op nieuwjaarsdag, soms ook op een andere datum in januari of december, bijvoorbeeld op tweede kerstdag.
De uitdaging bestaat erin dat men op een koude winterdag in het water springt. Er wordt meestal niet werkelijk gedoken (met het hoofd vooruit), op het strand en veel andere plaatsen zou dat niet mogelijk zijn.
Vooral in Nederland is het een traditie geworden en op vele plaatsen wordt de nieuwjaarsduik gehouden. Ook in veel andere landen, onder andere in Noord-Amerika (Polar Bear Plunge) en Duitsland (Neujahrsbaden, Weihnachtsbaden), worden nieuwjaarsduiken georganiseerd, maar Nederland heeft de meeste nieuwjaarsduikplekken en het grootste aantal deelnemers.
Deze tradities moeten zeer zeker in stand gehouden worden!
Het laatste COVID-19 Nieuws