Onze Cultuur

Elke cultuur heeft zijn eigen regels in de vorm van waarden en normen. Het gedrag dat bij je cultuur hoort wordt je aangeleerd. Het woord Cultuur wordt gebruikt om een hele hoop verschillende dingen te beschrijven die in een land, regio of provincie plaats vinden.

Cultuur

Geen enkele samenleving bestaat alleen uit mensen die op het eigen grondgebied zijn geboren. Er is altijd instroom van mensen van buiten. Bij het traceren van de invloed van migratie beperken we ons in deze reeks tot de twintigste eeuw. Deze eeuw staat het dichtste bij ons. Oude en nieuwe Nederlanders kunnen zich nog persoonlijk verbonden voelen met culturele veranderingen die zijzelf, hun ouders en grootouders hebben doorgemaakt.

Dat geldt minder voor wat zich in vroeger eeuwen heeft afgespeeld, toen de binnenkomst van migranten voor net zulke diepgaande veranderingen zorgde. Zo kon in de zeventiende eeuw op zeker moment niet minder dan een derde van de bevolking van Amsterdam vreemdeling genoemd worden.

Elfstedentocht

De Elfstedentocht is een bijna 200 kilometer lange schaatstocht over natuurijs langs elf steden in Friesland. Deze schaatstocht wordt georganiseerd door de Koninklijke Vereniging De Friesche Elf Steden. Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland, is vanouds de start- en aankomstplaats. De Elfstedentocht werd voor het eerst in 1909 gereden en wordt maximaal eenmaal per winter gehouden. De tocht kan alleen georganiseerd worden als de toestand van het ijs het toelaat. In totaal werd de tocht vijftien maal verreden.

Voor de laatste keer was dat in 1997.
De Elfstedentocht wordt ook wel “De Tocht der Tochten” genoemd en wordt gereden als wedstrijd en als toertocht.

Nederlandse samenleving
De laatste jaren is Nederland veranderd in een multiculturele samenleving. Van de ruim 17 miljoen inwoners in Nederland, zijn er 4 miljoen niet in Nederland geboren, of hebben ouders die niet in Nederland geboren zijn. Een multiculturele samenleving bestaat uit mensen uit verschillende landen met verschillende gewoonten, religies en achtergronden. Soms gaat het daarbij ook om mensen met een andere huidskleur. Samenleven gaat het best als mensen in een land zich aan de wetten en regels van dat land houden, een aantal gezamenlijke normen en waarden hebben. In landen waar veel immigranten wonen, nemen deze immigranten vaak veel over van de cultuur van dat land, maar behouden ze ook de eigen cultuur.

Multiculturele samenleving
Na de Tweede Wereldoorlog ging het beter met Nederland. In Nederland was het leven goed. Er was werk, opleiding en veel geld. Hierdoor zijn er allochtonen naar ons land gekomen. Daarnaast ook vanwege onze vrijheid van meningsuiting of vrijheid van godsdienst. Een multiculturele samenleving bestaat uit mensen uit verschillende landen met verschillende gewoonten, religies en achtergronden. Soms gaat het daarbij ook om mensen met een andere huidskleur. Samenleven gaat het best als alle inwoners van een land zich aan de wetten en regels van dat land houden en een aantal gezamenlijke normen en waarden hebben. In landen waar veel immigranten wonen, nemen deze immigranten vaak veel over van de cultuur van dat land. Daarnaast houden ze ook eigen gewoonten en gebruiken vast.

Kröller -Müller museum

Buitenlanders en de Nederlandse cultuur.
Mensen die net het land binnen zijn, zijn verplicht een inburgeringscursus te volgen. Tijdens deze cursus leren de mensen de Nederlandse taal en hoe ze zich moeten aanpassen in het land. Als de mensen eenmaal zijn ingeburgerd, gaan ze in de loop van de tijd de normen en waarden overnemen van de Nederlandse cultuur. Mensen gaan ook de typische Nederlandse feestdagen vieren. Bijvoorbeeld, Sinterklaas of Prinsjesdag. Ze vieren het wel, maar op een manier dat ze het fijn vinden, dus elkaar cadeautjes geven, bij elkaar komen (familie hereniging). Ze passen zich wel aan maar doen het dus op hun eigen manier of de manier die ze het leukst vinden. 
Helene Kröller-Müller droomde ervan om haar eigen ‘museum-huis’ te creëren. Met het geld van haar vermogende man en met de hulp van een adviseur kocht ze meer dan 11.500 kunstvoorwerpen. Het Kröller-Müller museum opende in 1938 zijn deuren in Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Het Kröller-Müller Museum is zeker een bezoek waard. Het museum huisvest de grootste privécollectie van Van Goghs ter wereld. En heeft daarnaast een indrukwekkende vaste collectie 19e en 20e eeuwse beeldende kunst. Het museum ligt in een prachtig onderhouden park en heeft een van de grootste beeldentuinen van Europa. Kortom, een echte must voor kunstliefhebbers.
Meer informatie
Maar laat iedereen in hun waarde met tradities en rituelen.

Het laatste COVID-19 Nieuws