Fraude bij 2e kamer verkiezingen.

Er is fraude gepleegd
bij de 2e Kamerverkiezingen 2021
Partijen pleiten voor hertelling na fraude bij een stembureau
Na de dag van het stemmen op 16 maart 2021 is er een video opgenomen door een burger waar hij duidelijk ziet dat een werknemer bij het stembureau de stemmen fraudeert.
Het is nog onduidelijk welke partij hier profijt van heeft of juist niet. De politie doet hier nog onderzoek naar en er komt nog een statement van de overheid of er een hertelling komt. Meerdere partijen pleiten ook om een hertelling waaronder lijsttrekker Thierry Baudet van de Forum van Democratie.
De verkiezingen zijn niet eerlijk verlopen in Nederland de uitslag was al bekend terwijl we met zijn allen nog moesten stemmen. En dat is wel merkwaardig hoe konden ze de uitslag weten. Exit polls wisten de uitslag al terwijl de bevolking nog aan het stemmen waren. Het is duidelijk dat hier sprake is van fraude. Er zijn mensen die het spelletje van de overheid door hebben en ben ik gelukkig niet de enige. De peilingen en de uitslagen waren hetzelfde, daar klopt helemaal niks van. Dit moet tot op de bodem worden uitgezocht, om dit in de toekomst te voorkomen. Rechtvaardigheid, daar heeft de bevolking recht op.
Aangifte tegen stembureau
Hierbij doe ik aangifte tegen de voorzitter en/of leden van stembureau 22 in Wolvega (gemeentehuis, Griffioenpark 1) wegens door één of meerderen van hen gepleegde verkiezingsfraude, artikel 129 wetboek van strafrecht.
Mijn uitgebrachte stem op Wybren van Haga is niet als zodanig geregistreerd in het proces-verbaal van het stembureau, zoals te vinden als bijlage(*) bij deze aangifte, tevens gepubliceerd op:…
Het proces-verbaal van de stemming op 17 maart 2021 vermeldt in paragraaf 5 dat er 1129 kiezers zijn toegelaten. In paragraaf 6 wordt melding gemaakt van 1126 getelde geldige stembiljetten, 1 ongeldig stembiljet en 2 blanco stemmen. Samen ook 1129.
Op woensdag 17 maart 2021 heb ik om 14:23 in stembureau 22 te Wolvega in het stemhokje een foto gemaakt van het net daarvoor aan mij uitgereikte stembiljet waarop ik het vakje naast Wybren van Haga (Forum voor Democratie) rood gemaakt had met het aan mij verstrekte potlood. Deze foto vind u als bijlage(*). Op de foto is ook mijn paspoort te zien, waarmee ik me eerder bij het stemlokaal had geïdentificeerd.…
Ik verklaar hierbij dat het met dit potlood rood kleuren van het vakje naast Wybren van Haga de enige wijziging en/of toevoeging is geweest die ik verricht heb tussen het openvouwen van het stembiljet en het deponeren ervan in de stembus (type Kliko afvalcontainer). Mijn stembiljet was niet blanco en niet ongeldig, dus geldig.

Hierbij heb ik kort gesproken heb met de stembureaumedewerker die naast de stembus stond. Het was een lange jonge slanke man met kort haar die een geel reflectievest droeg. Ik ben niet in staat om hem te identificeren, aangezien hij een niet-medisch stoffen mondkapje over zijn kin, mond, neus en wangen droeg, naar mijn beste herinnering grijs van kleur met een motief erop
Hij gaf mij nog de aanwijzing dat ik mijn opgevouwen stembiljet nog een keer dubbel kon vouwen, wat ik gedaan heb voordat ik mijn stembiljet via de daarvoor bestemde gleuf in de container heb gedeponeerd. We hebben kort nog even gesproken over het tellen van de stemmen. Nadat ik mijn stembiljet in de stembus had gedaan heb ik nog aan het slotje gevoeld dat de klep ervan afsloot. Het hangslotje was dicht voor zover ik dat kon beoordelen.
In het proces-verbaal van het stemmen op 17 maart in dit stemlokaal is op pagina 38 in het proces-verbaal mijn stem op Wybren van Haga echter niet terug te vinden; het gemelde aantal is NUL (er staat geen getal in de kolom voor zijn naam).
Verder doe ik aangifte van de volgende onregelmatigheden in het proces-verbaal:
Paragraaf 1D, bladzijde 2: de eindtijd van de telling is niet ingevuld. Het hoofd van het stembureau is er verantwoordelijk voor dat deze tijd wordt ingevuld.
Ik doe aangifte van fraude in plaats van dat ik uit ga van een willekeurige menselijke fout bij het beoordelen van mijn stembiljet, aangezien de landelijke trend is dat de verhouding in het aantal stemmen op Thierry Baudet en Wybren van Haga ongeveer 50/50 is, met een ruime marge hierin; ze krijgen allebei veel stemmen.
De stembiljetten die op 15 en 16 maart in het gemeentehuis in de stembus zijn gestopt zijn op 17 maart van 9:00 tot 14:30 geteld in het gemeentehuis.
Het proces-verbaal over 15 maart:
Het proces verbaal over 16 maart
Op 15 maart is de verhouding tussen stemmen voor Baudet en Van Haga 1/8 bij een opkomst van 481 stemmers, op 16 maart is deze verhouding 6/4 bij een opkomst van 454 stemmers.
Op 17 maart 2021 op stembureau 22 te Wolvega was de verhouding Baudet/Van Haga echter een statistisch onmogelijke 112/0 bij een opkomst van 1129 stemmers, waarbij ik heb vastgesteld dat die vermeend enige stem op Wybren van Haga, de mijne, niet aan hem is toebedeeld. Dit is verkiezingsfraude; in ieder geval mijn stem op Van Haga is door iemand aan een mij onbekende andere kandidaat toebedeeld.
Op bladzijde 20 van het proces-verbaal van 17 maart is in de kolom ‘Aantal stemmen’ te zien dat bij Sigrid Kaag tot 3 keer toe een ander getal is ingevuld, waarvan 2 getallen door duidelijk 2 verschillende personen zijn doorgehaald. Het hoogste getal is 111, het laagste getal is 27, welke laatste overduidelijk het eerste getal is dat is opgeschreven.
Opvallend is dat de genoteerde aantallen stemmen bij alle andere kandidaten van alle partijen één keer op de lijst geschreven zijn en nooit meer gecorrigeerd zijn, behalve bij Sigrid Kaag.
Het lijkt mij van het grootste belang dat de stembiljetten en lijsten zo spoedig mogelijk veiliggesteld worden voor onderzoek van deze fraude.
Hoogachtend,
Martin Mourik

Het laatste COVID-19 Nieuws