Betrouwbare overheid

Hoe betrouwbaar is de overheid eigenlijk?
Binnenkort zijn er verkiezingen, elke partij heeft weer zijn beloftes. We zetten alles even op een rij, we hebben 3 kabinetten van Rutte gehad, met verschillende samenstellingen.
RUTTE I
Dit minderheidskabinet van VVD en CDA werd gevormd na de Tweede Kamerverkiezingen 2010 en trad op 14 oktober 2010 aan als opvolger van het kabinet-Balkenende IV. Voor een meerderheid in de Tweede Kamer sloten de regeringspartijen een gedoogakkoord met de PVV. VVD-leider Mark Rutte werd de eerste premier van VVD-huize.
Als belangrijke taken zag het kabinet het saneren van de overheidsuitgaven, het vergroten van veiligheid en het verkleinen van de overheid. Daarnaast wilde Rutte I de gevolgen van de economische crisis bestrijden en de migratie beperken. Motto van het kabinet was ‘vrijheid en verantwoordelijkheid’. Maar hier kwam niets van terecht. De bezuinigingen op de zorg en veiligheid werd ingezet.
Het kabinet viel op 23 april 2012 als gevolg van de Catshuiscrisis. De PVV achtte zich na het mislukken van de besprekingen over het terugdringen van het begrotingstekort niet langer gebonden aan het gedoogakkoord. Premier Rutte bood daarop het ontslag van zijn kabinet aan. Op 5 november 2012 trad het kabinet-Rutte II aan als opvolger.
RUTTE II
VVD
PvdA
VVD en PvdA. Onder leiding van informateurs Henk Kamp (VVD) en Wouter Bos (PvdA) werden de onderhandelingen gestart. Eerst werd er een deelakkoord op de financiën bereikt, later ook een regeerakkoord. Vervolgens werd VVD-leider Mark Rutte benoemd tot formateur en gaf het PvdA-congres groen licht om toe te treden tot het kabinet. Dit kabinet beloofde van alles, maar daar kwam niets van terecht. De bezuinigingen die met Rutte I was begonnen zetten met het kabinet Rutte II voort. Er werd bezuinigd op de zorg, veiligheid, defensie.
RUTTE III
VVD
CDA
D66
ChristenUnie
Het is gevormd door de partijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Het staat onder voorzitterschap van minister-president Mark Rutte en werd op 26 oktober 2017 beëdigd als opvolger van het kabinet-Rutte II, na de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 en de daaropvolgende kabinetsformatie. Rutte III besloot nog meer te bezuinigen op zorg, defensie en veiligheid.  Toen het coronavirus in Nederland uitbrak was de zorg zoveel bezuinigd en ziekenhuizen gesloten dat er weinig  ziekenhuisbedden en IC bedden waren, hierdoor bleef de reguliere zorg achter.
Op 15 januari 2021 besloot het kabinet collectief zijn ontslag aan te bieden, twee maanden voor de Tweede Kamerverkiezingen, als reactie op het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag in de toeslagenaffaire dat 17 december aan de Tweede Kamer was gepresenteerd. 
Weet u het nog?
 • 77000 mensen ontslagen in de zorg
 • Verzorgingshuizen gesloten
 • Ziekenhuize laten sluiten
 • Geen pensioen indexering
 • Hogere huren
 • MH 17 gestuntel
 • Duizenden mensen gedupeerd door toeslagenaffaire
 • Bezuinigd op politie en justitie
 • Terroristen gefinancierd
 • Oekraïne verdrag doorgedrukt
 • Referendum afgeschaft
 • AOW leeftijd omhoog
Dat was Rutte I, II en III
Stem dus niet op één van deze coalitie partijen.
Het laatste COVID-19 Nieuws