‘Premier Rutte ook schuldig aan Belastingaffaire’
Mogelijk aangifte tegen ambtenaren Belastingdienst om toeslagenaffaire.
Dat er sprake was van ‘beroepsmatige discriminatie’ blijkt onder meer uit het feit dat de ambtenaren onderzoeken deden die alleen gericht waren op toeslagaanvragers met de Ghanese of Roemeense nationaliteit.
De Kamercommissie wil daar geen genoegen mee nemen, en vroeg daarom advies over de vraag: “Wat is het kader voor strafrechtelijke vervolging bij mogelijk strafbare feiten gepleegd door de staatssecretaris en/of zijn ambtenaren.”
Een aantal fracties in de Kamer wil Menno Snel dwingen tot een strafrechtelijk onderzoek tegen ambtenaren die in het verleden ver buiten hun boekje zijn gegaan
RUTTE WORDT GEHOORD
Informatieverstrekking.
Rutte kreeg het in het begin van zijn verhoor flink aan de stok met de commissie, vanwege de manier waarop zijn kabinetten omgaan met het verstrekken van informatie. Juist bij de Belastingdienst duurde het vaak eindeloos voordat informatie naar boven kwam.
De commissie vraagt zich af of Rutte niet zelf ook de hand heeft gehad in die trend. Op zijn eigen ministerie van Algemene Zaken worden bijvoorbeeld heel weinig aantekeningen gemaakt, waardoor de commissie moeite had te reconstrueren wat er en met wie wordt besproken.

Volgens Rutte heeft hij nou eenmaal een klein ministerie en heeft hij ‘niet de mankracht’ of ‘de tijd’ om dingen op te schrijven. En onze minister president heeft een kort geheugen, hij is dus ook niet capabel genoeg om een kabinet te leiden.
Hij is en was minister president van het kabinet 1, 2 en 3 en de ministers van financiën (J.C. de Jager Rutte 1)J.R.V.A Dijsselbloem Rutte 2) en Wopke Hoekstra met hun staatssecretarissen vallen wel onder zijn verantwoordelijkheid. Mark Rutte moet hier zijn verantwoordelijkheid nemen.
En de consequenties daarvoor nemen en niet afschuiven.

Premier Rutte moet zich zorgen gaan maken, want als hij niet uitkijkt kan hij wel eens de eerste minister-president in de Nederlandse geschiedenis ooit worden die wordt vervolgd wegens ambtsmisdrijven. Dat valt op te maken uit een analyse van onderzoeksjournalist Ton F. van Dijk op de website van HP/De Tijd. De aangiften tegen medewerkers van de Belastingdienst voor discriminatie en knevelarij zouden nog best eens slechts het begin kunnen zijn, denkt Van Dijk:

Wie wist wat wanneer, meneer Rutte? Wat wist u? Ik heb u nog weinig gehoord. Wanneer wordt eindelijk uitputtend verantwoording afgelegd over de rol van politieke ambtsdragers bij de fraudejacht – die uiteindelijk tot een onverteerbare rechtsstatelijke crisis zou leiden? Bij rechtvaardigheid en herstel van vertrouwen hoort zoiets als rekenschap geven.
Het blijven ontwijken van deze kernvraag is in zichzelf al schadelijk.

Het heeft allemaal al veel te lang geduurd.

Door admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het laatste COVID-19 Nieuws