Professor Bhakdi over COVID-19 vaccinaties:
We stevenen af op een ramp
Bloedstollingsstoornissen veroorzaakt door COVID-19 vaccins hebben begin maart 2021 professor Bhakdi, samen met tien andere wetenschappers en medici, ertoe gebracht op de potentiële gevaren van de op genen gebaseerde COVID-19 vaccins te wijzen in een open brief aan het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De ondertekenaars zijn van mening dat de kwestie van bloedstollingsstoornissen in verband met op genen gebaseerde COVID-19 niet naar behoren is behandeld, bericht unser-mitteleuropa.com.
Zij verzochten om overlegging van het relevante bewijsmateriaal om overeenkomstige risico’s uit te sluiten. Anders zou, bij gebrek aan dit bewijs, de goedkeuring voor het gebruik van de vaccins moeten worden ingetrokken totdat alle kwesties die uit de zorgvuldigheidseisen voortvloeien, zijn opgelost – meldde report24.news
De brief in de bewoording:
Geachte heer of mevrouw,
Ter attentie van Emer Cooke, uitvoerend directeur van het Europees geneesmiddelenbureau.
Als artsen en wetenschappers steunen wij in principe het gebruik van nieuwe medische interventies die op de juiste wijze worden ontwikkeld en gebruikt nadat de patiënt daarvoor toestemming heeft gegeven. Deze houding omvat zowel vaccins als therapeutica.
Wij merken op dat een breed scala van bijwerkingen is gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde, jongere personen met de op genen gebaseerde COVID 19-vaccins. Bovendien zijn er talrijke berichten in de media uit de hele wereld over verpleeghuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners geïnfecteerd zijn met COVID-19. Hoewel wij erkennen dat deze incidenten in elk geval een ongelukkige samenloop van omstandigheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat de mogelijke oorzaken van ziekte en overlijden in deze omstandigheden niet naar behoren zijn en zullen worden onderzocht, vooral omdat er geen autopsies zijn verricht.
Wij vragen ons met name af of kardinale vragen over de veiligheid van vaccins wel naar behoren zijn behandeld door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voordat zij werden goedgekeurd.
Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoord te geven op de volgende vragen.
Bij ontstentenis van al dit bewijsmateriaal verzoeken wij dat de goedkeuring voor het gebruik van vaccins op basis van genen wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn opgelost door middel van een zorgvuldige beoordeling door het EMA.
Er bestaat ernstige bezorgdheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bovenstaande, dat de goedkeuring door het EMA van de COVID-19 vaccins voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins “experimenten op mensen” vormde en nog steeds vormt, hetgeen een schending was en is van de Code van Neurenberg. Gezien de urgentie van de situatie verzoeken wij u deze e-mail binnen zeven dagen te beantwoorden en inhoudelijk op al onze bezwaren in te gaan. Indien u niet aan dit redelijke verzoek voldoet, zullen wij deze brief publiceren.
De brief is ondertekend door:
 • Dr. Sucharit Bhakdi,
 • Dr. Marco Chiesa,
 • Dr. C Stephen Frost,
 • Dr. Margareta Griesz-Brisson,
 • Dr. Martin Haditsch,
 • Dr. Stefan Hockertz,
 • Dr. Lissa Johnson,
 • Dr. Ulrike Kämmerer,
 • Dr. Michael Palmer,
 • Dr. Karina Reiss,
 • Dr. Michael Yeadon.
De Engelse versie van de brief aan Dr. Emer Cooke, directeur van het EMA, waarvan een kopie is toegezonden aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, en Charles Michel, voorzitter van de Raad van Europa, is hier te vinden. De Duitse vertaling is hier te vinden.

Door admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het laatste COVID-19 Nieuws