Pfizer studie: “Ons vaccin veroorzaakt schade,
ook bij niet-gevaccineerden”
Pfizer heeft zijn huiswerk gedaan. Laat in een rapport niets aan het toeval over.
In de Verenigde Staten overwegen sommige scholen om de leraren en personeel een VACCINATIE VERBOD op te leggen op straffe van ontslag op staande voet. Omdat we daar in de geconditioneerde en perfect afgerichte Nederlandse pers niets over horen, moeten we zelf op onderzoek uit gaan. Inderdaad, in Florida zijn scholen waar dit al is gebeurd.
Men heeft gezegd dat daar drie (3) dringende redenen voor zijn.
Deze drie argumenten worden door de scholen gehanteerd om een vaccinatieverbod te rechtvaardigen. Het laatste punt (3) is direct te verifiëren door het Pfizer onderzoeksstudie mRNA vaccinaties erbij te pakken. Dit is een dikke pil en uiteraard in het Engels. Over de duur van de testfase is men duidelijk: 26 maanden minimaal. Laat dat even bezinken: er worden miljarden mensen geïnjecteerd in een testfase?! Welk nog denkend persoon zou zich daar voor lenen? Vrijwel niemand heeft immers gehoord van de Neurenberg Code en toestemming aan de hand van alle informatie, in het Engels: “informed consent”. Als we zouden worden geïnformeerd is het einde oefening, toch? Blijkkbaar WILLEN de mensen niet meer worden geïnformeerd of vinden ze het volgen van de officiële versie veiliger.
De studie van Pfizer geeft aan, dat na de injectie ook de niet geïnjecteerden op hun tellen moeten passen. Volgens Pfizer’s eigen documenten kan wat in de vaccins zit worden overgedragen van gevaccineerden op niet-gevaccineerden door inademing en huidcontact.
Als na de injectie de stoffen ervan niet overdraagbaar zijn op andere mensen, waarom zou contact tussen gevaccineerden en niet gevaccineerden dan een opmerkelijke gebeurtenis zijn? Als deze injectie alleen effect zou hebben op de geïnjecteerde persoon, WAAROM zou een man die in de buurt van een gevaccineerde vrouw is geweest, zelfs als hij haar niet heeft aangeraakt of seks heeft gehad, zich dan zorgen moeten maken dat hij een andere (zijn eigen) vrouw zwanger maakt?
Het Pfizer rapport (met betrekking tot dit gentechnisch experiment) barst van de disclaimers en voorbehouden, waarom worden er dan toch willens en wetens honderden miljoenen met dit spul ingespoten?
Enkele passages uit het studierapport.
Volgens het rapport mogen er eigenlijk uitsluitend en alleen KERNGEZONDE mensen aan meedoen, aangezien bij deze proefpersonen de risico’s op bijwerkingen niet direct aan het licht komen.
En dan nu de belangrijkste reden om het “vaccin” niet te nemen en de “injecteurs” strafrechtelijk te vervolgen.

De mRNA methode wordt trouwens al tientallen jaren getest en uitgeprobeerd op mens, dier en ….. voedsel, een bloederig spoor van vernieling achterlatend. In medicijnen tegen kanker, in de landbouw, in ons voedsel, in antibiotica, in vele andere medicijnen … in de huidige situatie … is mRNA oeroud, al vele jaren getest, in vrijwel alle gevallen met rampzalige resultaten en we kijken dus naar een LANG-spoor van schade.

Hier kunt u het hele rapport lezen

Door admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het laatste COVID-19 Nieuws