‘Economie wordt niet verwoest door coronavirus,
maar door slavenmentaliteit bevolking’
Uit peilingen blijkt dat Nederland nog steeds achter premier Rutte en de VVD staat, maar ook dat die steun erg afhankelijk is van de mate waarin de corona maatregelen impact hebben op iemands persoonlijke situatie. Mensen staan niet meer volledig achter de maatregelen de steun is een stuk minder zodra ze er zelf nadeel van ondervinden. Rutte kan zich daarom nog lang niet rijk rekenen voor de verkiezingen van 17 maart. Dat het bedrijfsleven, de economie en dus ook de werkgelegenheid een tsunami van verwoestingen te wachten staat, is onvermijdelijk. Waarom het Nederlandse volk dan toch massaal achter de zelfmoordkoers van dit kabinet staat, kan met één woord worden verklaard: een slavenmentaliteit.
Na WO-2 hebben mensen zich nog lang afgevraagd hoe een hoog ontwikkeld volk zich zo massaal kon laten misleiden. U hoeft nu alleen maar om u heen te kijken, en u heeft het antwoord. 
De coronacrisis maakt pijnlijk duidelijk dat de meeste mensen nog steeds als slaven denken. In plaats van kritisch nadenken en vragen stellen of de ingeslagen koers nu wel de juiste is, gehoorzamen ze blindelings aan mensen, partijen en media die zich als hun ‘autoriteiten’ opwerpen.
Niet virus, maar slavenmentaliteit veroorzaakt economische crisis

De mainstream media en politiek blijven het coronavirus de schuld geven van de economische crisis, die ook in Nederland over hooguit enkele maanden pas goed zal losbarsten. Niet het virus is hieraan schuldig, ‘maar de regering, en de slavenmentaliteit van de politie en het publiek, die gewillig alle bevelen gehoorzaamt.’
Het is niets anders dan pure propaganda dat deze onzichtbare vijand, die in Nederland nog steeds slechts ca. de helft van het aantal griepdoden in 2018 heeft veroorzaakt (en daarmee pas op de 17e plaats van bedreigende virussen komt), de enige reden is dat wereldwijd zoveel mensenlevens op allerlei manieren –gezondheid, financiën, economisch, sociaal, psychisch- kapot ‘moeten’ worden gemaakt. De media doen er alles aan om te voorkomen dat u dit gaat inzien, en blijven ons dan ook bombarderen met de ene na de andere paniek zaaiende headline, bedoeld om ons zolang mogelijk in een staat van verlammende angst en daardoor blindelingse gehoorzaamheid te houden.
Zo worden fatsoenlijke mensen ertoe gebracht onderdrukking te steunen
‘Dit is allemaal onderdeel van het grotere plan om de paniek over het virus erin te houden, en te zorgen dat het publiek de andere kant op kijkt zodra de tirannieke laars van de staat ook hen vertrapt. We weten dat dit de taak van de media is dat ze dit doen om de heersende klasse aan de macht te houden en het publiek in constante angst te houden, zodat de mensen met alle mogelijke slavernij maatregelen akkoord gaan.’
Larken Rose beschrijft in zijn boek ‘The Most Dangerous Superstition’ hoe vreselijk verwoestend het is als mensen zich afzijdig blijven houden, en weigeren NEE te zeggen tegen immorele bevelen. De grootste bedreiging voor ons vrijheid en onze rechten is dan ook niet hebzucht of haat, of wat voor negatieve menselijke emotie dan ook. Nee, het is het alomtegenwoordige bijgeloof dat het denkvermogen van mensen van alle rassen, religies en nationaliteiten heeft geïnfecteerd, en dat fatsoenlijke en goedbedoelende mensen ertoe brengt om onderdrukking en geweld (door de overheid) te steunen.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben mensen zich nog heel lang afgevraagd hoe een hoog ontwikkeld volk zich zó door een tiran kon laten misleiden en verleiden. U hoeft nu maar om u heen te kijken, en u heeft het antwoord. Dezelfde verkettering en uitsluiting is weer alom aanwezig; de haat tegen iedereen die iets anders doet of verkondigt dan de overheid, die zegt dat de cijfers aantonen dat we niet bang moeten zijn voor dit virus, maar wel voor de verschrikkelijke gevolgen van de lockdown maatregelen, kent geen grenzen. Overal hoort en leest u oproepen om anderhalve meter ‘weigeraars’ op te sluiten, alles van hen af te pakken, en desnoods te elimineren.
Waar zijn de mensen die nog durven nadenken, die zich afvragen of al deze maatregelen en ontwikkelingen nu wel de juiste zijn? Vindt u werkelijk dat u het morele recht heeft te eisen dat anderen hun vrijheid opgeven, enkel om u een veilig gevoel te geven?
Befehl ist Befehl!
Kritisch nadenken is het gewone volk de afgelopen decennia flink afgeleerd, maar desondanks kan iedereen met een paar muisklikken een wagonlading bewijs vinden, die zelfs de meest volgzame mensen op zijn minst zouden moeten doen twijfelen aan de propaganda die de regering en mainstream media dagelijks over ons uitkotsen.

Is het teveel gevraagd om eens in de spiegel te kijken, verantwoordelijkheid te nemen voor uw fout gebleken ideeën en acties, of juist uw passiviteit? Gezien de peilingen is dat voor velen klaarblijkelijk inderdaad teveel gevraagd; de schuld geven aan een virus en het blindelings gehoorzamen van de heersende elite en hun troepen in de media, wetshandhaving en samenleving, blijkt voor hen veel makkelijker te zijn dan kritisch nadenken.
‘U krijgt de politiestaat en tirannie door degenen die bereid zijn alle bevelen, hoe immoreel ze ook zijn, op te volgen’ (Befehl ist Befehl!)’. ‘Tirannen kunnen geen macht hebben zonder mensen die bereid zijn deze tirannie af te dwingen. Als er niemand is die hun bevelen opvolgt, dan bestaan die bevelen niet.’
Niemand is veilig voor de autoritaire politiestaat’
De volgende stappen die tot een totalitaire technocratisch tirannie zullen leiden, worden al genomen of zullen –bij het uitblijven van serieuze tegenstand- binnenkort worden ingevoerd:
  • Tracking- en tracking apps;
  • Strenge handhaving anderhalve meter (inclusief ‘kliklijnen’ en beloningen);
  •  Zogenaamd ‘vrijwillige’ Covid-19 testen en temperatuurmetingen (niet meedoen = niet werken, niet reizen, etc.);
  • Immuniteitsbewijzen (Ausweis bitte!);
  • Verbod op, en uiteindelijk ook bestraffing van al het nieuws en alle meningen die tegen de officiële koers ingaan (shadowbanning is slechts het begin);
  • Strenge voorwaarden aan hulp en heropstarten van bedrijven (socialisatie / communistische planeconomie);
  • Algemeen geldende strenge beperkingen aan werken, reizen, scholing, energieverbruik, etc.;
  • In de periode 2021-2023 (corona)vaccin paspoorten;
  • In de periode 2022-2025 gevolgd door -direct of indirect verplichte- vaccinaties en geïnjecteerde ID-chips, die worden gekoppeld aan een volledig digitaal gemaakt betalingssysteem.
Wilt u dat?
STEM 17 MAART NEDERLAND VRIJ!!

Door admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het laatste COVID-19 Nieuws