4470 mensen doen aangifte tegen Rutte
wegens deelname aan criminele organisatie.
De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft namens 4470 mensen strafaangifte gedaan tegen Mark Rutte en de zijnen. Deze collectieve aangifte is gedaan op het politiebureau van Sneek.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken is een actie gestart tegen de Belastingdienst. Deze is verantwoordelijk voor de financiering van misdrijven tegen de menselijkheid waaraan Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere medeplegers zich schuldig maken. Deelnemers aan deze actie geven formeel te kennen dat ze stoppen met het betalen van belasting.
Betaal je belasting, dan financier je een organisatie die misdrijven tegen de menselijkheid pleegt. Je helpt feitelijk mee aan de opbouw van een totalitair bestuurlijk systeem dat jou, je geliefden en alle andere Nederlanders geen enkele vrijheid meer zal toestaan. Zelfs niet de vrijheid om over je eigen lichaam te beschikken.
De Bond is van mening dat er maar één ding op zit, en dat is stoppen met belasting betalen. Ben je het hiermee eens, dan kun je meedoen aan een nieuwe collectieve actie van de Bond. Deze actie heeft een korte looptijd (deadline 2 augustus 2021) en zal vanaf 1 september 2021 kunnen resulteren in een rechtszaak waaraan mensen nog kunnen deelnemen om bijgevoegd te worden. Mocht de directeur-generaal van de Belastingdienst niet naar tevredenheid reageren op de brief die over ruim drie weken namens alle actiedeelnemers bij hem zal worden afgeleverd dan start de Bond deze rechtszaak.
‘We moeten alles doen wat we kunnen om het systeem te ontmantelen, nu het nog kan’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. ‘De Belastingdienst is de motor van de overheid. Als je die kunt laten vastlopen, dan kunnen Rutte, De Jonge en al die andere medeplegers hun dwang niet langer op ons uitoefenen. Het is immoreel om belasting te betalen. Kijk eens hoeveel schade ons met die onrechtmatige coronamaatregelen is toegebracht!’ Zwarts en zijn medebestuurders twijfelen er niet aan of de ‘autoriteiten’ van plan zijn om de Nederlandse bevolking nog verder aan zich te onderwerpen.
Deelnemers aan de Belastingactie ondertekenen een brief (‘Kennisgeving met Eis’) aan Peter Smink, de directeur-generaal van de Belastingdienst. Met deze brief geven de actiedeelnemers te kennen dat ze niet langer belasting zullen betalen, tenzij Smink een aantal kritische stellingen over de coronamaatregelen met dwingend bewijs weet te ontkrachten. Geeft Smink in het geheel geen reactie of komt hij met een niet-onderbouwde of anderszins onvoldoende onderbouwde weerlegging van de stellingen, dan ziet de ondertekenaar van de brief zich genoodzaakt tot het naleven van de wet met inachtneming van artikel 140 van het Wetboek van Strafrecht. Hij verklaart zijn gedane belastingaangifte(n) dan van rechtswege nietig, wat inhoudt dat hij zichzelf met terugwerkende kracht vanaf 24 februari 2020 ontslaat van het betalen van belasting aan de Belastingdienst. Genoemd artikel uit het Wetboek van Strafrecht gaat over deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven.
De Belastingactie kan een risico inhouden wanneer deelnemers daadwerkelijk onmiddellijk stoppen met het betalen van belasting. Doe je geen belastingaangifte of betaal je een belastingaanslag niet, dan krijg je te maken met aanmaningen en vervolgens met boetes en deurwaarders. De Bond denkt een sterke zaak te hebben tegen Smink en zijn Belastingdienst. Wil je als deelnemer geen risico lopen, dan kun je ervoor kiezen om wel aan de Belastingactie mee te doen, maar tegelijkertijd toch belasting te blijven betalen. Als de Bond de rechtszaak wint, dan kan die namens jou de betaalde aanslagen over 2020 en 2021 terugvorderen.
‘We zien het liefst dat mensen massaal stoppen met het betalen van belasting en zich bij ons aansluiten. Dan staan we sterk bij de rechter en laten we zien dat het ons menens is’, legt Zwarts uit. ‘Als je niet meer in staat bent om belasting te betalen, bijvoorbeeld doordat de overheid jouw bedrijf kapot heeft gemaakt, dan kan deze actie jouw redding zijn. Heb je nog veel te verliezen, dan kun je de criminelen van de overheid blijven financieren. Maar dat is natuurlijk niet waar de oplossing ligt.’
De korte looptijd van de actie zorgt ervoor dat de actiedeelnemers betrekkelijk snel meer duidelijkheid zullen hebben over hun juridische positie. Behalve kritische stellingen bevat de brief aan Smink eveneens een aantal eisen die bij zijn hoogste bestuurder zullen worden neergelegd wanneer hij de stellingen niet met dwingend bewijs weerlegt. Deze eisen hebben niet alleen betrekking op het coronabeleid, maar onder andere ook op de financiering van terroristische organisaties, de verspreiding van misinformatie en desinformatie door publieke omroepverenigingen, het terugvorderen van de onrechtmatige BTW op energieheffing en de verlening van woonvoorrang op de woningmarkt.
Voor mensen die zich uitsluitend door de traditionele media laten informeren, is het mogelijk onvoorstelbaar dat Mark Rutte en de zijnen zich schuldig hebben gemaakt en nog steeds maken aan misdrijven tegen de menselijkheid. Mensen die zich serieus verdiepen in de achtergronden van de coronamaatregelen, en zich dus niet alleen op informatie van de traditionele media baseren, weten dat daarvan wel degelijk sprake is. Misdrijven (misdaden) tegen de menselijkheid zijn precies de reden waarom topadvocaat Reiner Fuellmich en zijn collega’s binnenkort rechtszaken hebben tegen onder anderen Christian Drosten (ontwerper coronatest), Lothar Wieler (directeur Robert Koch Institute) en Anthony Fauci (topadviseur Amerikaanse regering inzake ‘corona’). Misdrijven tegen de menselijkheid zijn ook de aanleiding voor de strafrechtelijke aangiften die onlangs tegen Mark Rutte, Hugo de Jonge en andere medeplegers zijn gedaan. Aan de collectieve strafaangifte van de Bond doen 4470 deelnemers mee.
De Bond heeft over ‘corona’, als onderdeel van zijn Corona-actie, ook zelf rechtszaken in voorbereiding. Nu worden dossiers tegen de Nederlandse gedaagden en verdachten opgebouwd om de zaak tegen hen extra te versterken. Ook in het geval van de aankomende 5G-rechtszaken wordt extra bewijsmateriaal verzameld.

Er is aangifte gedaan tegen Rutte, De Jonge, Ollongren, Schouten, Van Ark, Grapperhaus en Kaag wegens onder meer deelneming aan een criminele organisatie die het doel heeft het plegen van misdrijven tegen de menselijkheid, ernstige schendingen van het internationale humanitaire recht, het veroorzaken van de dood of lichamelijk letsel door schuld, het bewust en systematisch vrees aanwakkeren en handelen tegen de veiligheid van de Nederlandse staat en haar burgers, en het handelen met het doel het Rijk geheel of gedeeltelijk onder vreemde heerschappij te brengen.

Politieagenten in diverse gemeenten weigerden aangiften op te nemen.
De aangifte namens de 4470 mensen is in Sneek gedaan omdat de Bond berichten kreeg waaruit bleek dat politieagenten in diverse gemeenten weigerden om aangiften tegen Rutte op te nemen. De Bond schatte dat de kans op weigering van aangifte in Sneek klein was.
Het Openbaar Ministerie is nu verplicht om een besluit te nemen over het wel of niet in behandeling nemen van de aangifte. Als het OM de aangifte niet serieus neemt, dan start de Bond een zogeheten artikel 12 Sv-procedure bij het Gerechtshof. Als het Gerechtshof zich achter het OM schaart, dan wordt er een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof.

Door admin

Een gedachte over “Collectief aangifte tegen Mark Rutte”
 1. Ter attentie van de heer Jordy Zwarts.
  Geachte heer Zwarts,

  Graag zal ik mijn zaak, sinds augustus 2013 in afwachting van een uitspraak van de Rechter van het Hoge Gerechtshof in Kaapstad, voegen bij uw aanklacht tegen de Nederlandse Regering, c.q. Mark Rutte en mede-criminelen. Het Rapport van de voormalige Public Protector in Zuid-Afrika – advocaat Thuli Madonsela – is genaamd “Unconscionable Delay” en dit Rapport (van 76 pagina’s) toont ontegenzeggelijk aan dat zowel de Zuid-Afrikaanse als de Nederlandse ‘Regering’ zich geenszins onderwerpen aan de nationale Grondwet en de daarvan afgeleide wetgeving.
  In tegendeel, het Rapport en alle documentatie van ruim twintig jaar dat ervoor de basis vormt toont onweerlegbaar aan dat beide ‘Regeringen’ onder internationaal corperate bestuur staan.

  Omdat ik door beide ‘Regeringen’ als ‘staatsgevaarlijk’ wordt beschouwd wordt er koste nog moeite gespaard om mij volledig monddood te maken.
  Ik zou het op prijs stellen indien u rechtstreeks met mij contact zou willen maken via mijn Zuid-Afrikaanse nummer
  ( + 27 72 017 6242) teneinde te bespreken hoe ik het beste met u kan communiceren en – hoe ik de voor u mogelijk relevante informatie aan u beschikbaar kan maken.
  Terzijde merk ik nog op dat ik sinds 2015 geïnspireerde gedichten schrijf, die deel uitmaken van een boek van (vooralsnog) 17 hoofdstukken dat sinds juni 2017 in wording is.
  In afwachting van uw reactie wens ik u alle kracht en wijsheid toe om deze zeer uitdagende tijd succesvol door te navigeren.
  Mathijs van Hillegondsberg
  21 juli 2021
  Knysna, Zuid-Afrika

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het laatste COVID-19 Nieuws