‘Sterfte nu hoger dan 70 vaccins in 30 jaar bij elkaar opgeteld’


Misdaden tegen de menselijkheid: Voorbeelden van kinderen en jongeren die na vaccinatie ernstig ziek of gehandicapt zijn geraakt – Rechter erkent echte cijfers Portugal: Slechts 152 mensen, MINDER DAN 1% van het officiële aantal corona slachtoffers, daadwerkelijk aan Covid gestorven.


Uit een grootschalige peiling van de Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) onder medische professionals komt naar voren dat meer dan 60% weigert zich tegen Covid-19 te laten vaccineren, omdat ze dat a) onnodig vinden, en b) ervan overtuigd zijn dat deze als vaccins verpakte experimentele gentherapie injecties meer kwaad dan goed doen. Het onderzoek toont aan dat de officiële verklaring dat 96% van het medische personeel inmiddels is gevaccineerd, van geen kant klopt. In Portugal heeft een rechter bevestigd dat het echte aantal Covid-19 doden niet ruim 17000 (vergelijkbaar met Nederland), maar slechts 152 bedraagt. Dat betekent dat meer dan 99% in werkelijkheid ergens anders aan is gestorven.
AAPS uitvoerend directeur dr. Jane Orient reageerde dat ‘het verkeerd is iemand die een shot weigert een anti-vaxxer te nemen. Er zijn bijna geen artsen die ‘anti-antibiotica’ of ‘anti-chirurgie’ zijn. Daarentegen zijn ze allemaal tegen behandelingen waarvan ze denken dat die onnodig zijn en meer kwaad dan goed doen, of die inadequaat zijn getest.
Zorgen over enorm aantal ernstige bijwerkingen
54% van de ruim 700 medici die reageerden gaf aan zich er volledig van bewust van te zijn dat de Covid-19 injecties buitengewoon vaak heftige bijwerkingen en tegen ernstige tegenreacties zoals verlammingen, bloedpropjes, miskramen, amputaties, menstruele problemen, blindheid, toevallen en hartproblemen veroorzaken. 80% van de ongevaccineerde artsen vindt daarom dat het risico van deze ‘vaccins’ groter is dan de (veronderstelde) ziekte zelf. 30% van hen zegt al zelf Covid te hebben gehad.
Velen maken zich zorgen over de gevolgen op lange termijn, en het feit dat de ‘vaccins’ experimenteel zijn en deels zijn gebaseerd op menselijke abortus cellijnen. Bovendien wordt gewezen op het feit dat er effectieve behandelingen van Covid bestaan, zoals Ivermectine en het hydroxychloroquine-zink protocol. Ondanks grote successen hiermee in andere landen mogen die in het Westen niet of amper worden voorgeschreven.
Juist gevaccineerden lopen extra gevaar
In Nederland kunnen artsen zelfs een boete van € 150.000 krijgen als ze Ivermectine voorschrijven. Er mag en moet hier maar één ‘oplossing’ zijn (die geen oplossing is, maar de echte kwaal lijkt te zijn): het ‘vaccin’. Veel Amerikaanse artsen omzeilen de federale beperkingen, en geven hun patiënten toch dit soort alternatieve behandelingen, die nauwelijks bijwerkingen kennen en al tientallen jaren bewezen veilig zijn.
De Amerikaanse medici erkennen ook grotendeels het risico dat juist gevaccineerden lopen om ernstig ziek te worden door mutaties. De Covid-19 injecties maken dat juist extra gevaarlijk, omdat er daardoor een Antibody Dependent Enchancement reactie kan ontstaan. Ongevaccineerden lopen dat risico vele malen minder. Het sterfterisico van varianten zoals ‘delta’ is voor gevaccineerden zelfs 6 keer hoger dan voor ongevaccineerden.
Mutaties verspreiden zich NIET dankzij ongevaccineerden. Dat valse en gevaarlijke beeld wordt natuurlijk in de media geschetst, maar is een regelrechte leugen, bedoeld om het nog altijd slaafs volgende en nietsvermoedende volk om verplichte vaccinaties te laten schreeuwen.
Een greep uit de slachtoffers van de misdaden die nu worden begaan:
Ondertussen wordt onder het mom van de ‘bestrijding’ van een coronavirus dat een gemiddelde IFR van maar 0,15% heeft (en 0,05% voor de bevolking tot 70 jaar, waarmee het de helft minder gevaarlijk is dan een gewone griep), een grove misdaad tegen de menselijkheid gepleegd door nu ook kinderen en jongeren te injecteren met een serie niet of nauwelijks geteste, hoogst experimentele stoffen.
En dat eist dagelijks een gruwelijke tol. De Covid-19 ‘vaccins’ hebben nu al een hogere sterftekans dan meer dan 70 vaccins in de afgelopen 30 jaar bij elkaar opgeteld. Een greep uit de vele schrijnende en schokkende gevallen (ook van volwassenen), die ondanks de strenge censuur van de (social) media en de overheid (zeker in Nederland) toch naar buiten lekken:
16.535 Covid vaccindoden in EU (1 juli); ‘Topje van de ijsberg’
Wanneer stoppen we deze ernstige misdaden tegen de menselijkheid, die schaamteloos onder het mom van ‘volksgezondheid’ tegen de wereldbevolking worden uitgevoerd? En met stoppen bedoel ik zoiets simpels als massaal weigeren om hier nog langer aan mee te werken (en dus nooit iets gewelddadigs).
Ex-NRC verslaggever Karel van Wolferen (Gezond Verstand) doet in ieder geval een beklemmende oproep aan Nederlandse artsen en ander medisch personeel om hun patiënten te ontraden zich te laten inspuiten. Daarbij wijst hij onder meer op de 16.535 Covid vaccinatiedoden die er op 1 juli volgens het EMA al in de EU zijn gevallen. En niet te vergeten de 1,7 miljoen mensen met bijwerkingen, waarvan ongeveer de helft als ‘levensbedreigend’ of bron van ‘ernstige invaliditeit’ wordt beschouwd. Specialisten die deze cijfers bestuderen constateren unaniem dat deze gevallen nog maar het topje van de ijsberg zijn, en het werkelijke aantal met minstens 10 moet worden vermenigvuldigd.
De prominente professor dr. Peter McCullough heeft contact met drie klokkenluiders in de VS, en die zeggen dat er niet 7000 (officiële aantal op 1 juli), maar al 50.000 Amerikanen zijn overleden door hun Covid vaccinaties. (2) (Zie ook onze artikelen over zijn visie: ‘Prominente Covid-19 professor beschuldigt VS van toedekken ‘onvoorstelbare aantallen’ vaccinslachtoffers‘ (27 mei) en 29-05: Covid-19 professor verscherpt toon: Deze pandemie is er om iedereen te merken met een vaccin (29 mei) (/ ‘Onbeperkte vaccinaties zoals nu wordt gedaan zijn een gruwelijk biowapen dat op het publiek wordt losgelaten’).

Gelukkig hoeven niet gevaccineerden zich geen zorgen te maken over de Delta-variant.

Er sterven drie maal zoveel mensen die gevaccineerd zijn.

Door admin

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Het laatste COVID-19 Nieuws