Home

NEDERLAND ONS LAND

“Rutte I, II en III”

Heeft ons zwakker, zieker én armer gemaakt!
Rutte een nachtmerrie voor het Nederlandse volk

Alle feiten op een rij.
RUTTE 1
Rutte I begon al met bezuinigingen op de zorg en sociale zekerheid. Omhoog krabbelend uit de vorige economische crisis leek het de VVD een goed moment om mensen die minder te besteden hebben nog een extra duw naar beneden te geven.

De VVD stelde voor het basispakket van zorgverzekeraars te verkleinen en het eigen risico juist te verhogen. Goed, het waren moeilijke tijden. Het gedoogakkoord met de PVV.

Dat het kabinet Rutte 1 viel was niet de schuld van Wilders.
RUTTE 2
Rutte II was razendsnel gevormd. Nederland kon door met bezuinigen. Meerdere plannen voor kwaliteitsverbetering in de zorg kregen van de VVD een stem tegen. Een bijna miljoen keer ondertekende volkspetitie ‘Red de zorg’ was volgens het kabinet niet interessant.

Het inkrimpen van verpleeghuizen en langdurige zorg daarentegen wel. Na vijf jaar bezuinigingen meldde het CBS een forse toename in het aantal daklozen en zelfdodingen.

Enfin, welvarend Nederland was tevreden, de economie draaide weer, op naar Rutte III.
RUTTE 3
Na meer bezuinigingen luidden ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen de noodklok. Het ontstane tekort aan zorgpersoneel probeerden enkele partijen nog te redden met een arbeidsmarktakkoord, maar dat ging niet door: de afschaffing van de dividendbelasting moest waarschijnlijk ergens van worden betaald.

Nu wil ik de zorg niet heilig verklaren, maar de VVD deelt wel vaker klappen uit aan de volksgezondheid.
BEZUINIGING VEILIGHEID
De veiligheid van de burger zal het kabinet Rutte II een zorg zijn. Het enige waar dit rampenkabinet zich druk om maakt is de staatskas: als die goed gevuld is hebben Rutte, Asscher, Samsom, en Zijlstra hun doel bereikt.

Ja, ook als de burger ondertussen niet meer veilig is in eigen huis. Het bewijs? Politievakbond ACP en zelfs de Haagse burgemeester Jozias van Aartsen waarschuwen dat het helemaal misgaat bij de politie.

Nog even, zeggen zij, en Nederland moet het met zo’n 3.000 opgeleide agenten minder doen. Dit terwijl Nederland er absoluut niet veiliger op wordt.
BEZUINIGING OP DEFENSIE
.Door het Kabinet Rutte I werd het budget van Defensie structureel met € 1 mld verminderd. Binnen geheel Defensie leidde dit tot grootscheepse bezuinigingen, voor een groot deel door reorganisaties en vermindering van de personele omvang.

Rob van der Meer was als projectleider Militaire Gezondheidszorg verantwoordelijk voor ombuigingen in dit functiegebied door geheel Defensie heen.

Dit betrof zowel de centrale diensten als de in de krijgsmachtdelen ondergebrachte operationele elementen. Op een totaal van ca. 3600 FTE werden ca. 900 FTE bezuinigd.
UITBRAAK VAN HET VIRUS
Nederland zit middenin de tweede coronagolf en het einde aan de coronabesmettingen lijkt nog lang niet in zicht. Bovendien zit ons land in een gedeeltelijke lockdown. Door coronamaatregelen is de horeca gesloten.

Van de zomer zag de situatie er na in de eerste coronagolf een stuk beter uit, maar met het najaar in zicht liepen de besmettingen op. Het lijkt erop dat men vanaf de zomer een beetje het spoor bijster is geraakt. Het kabinet voert een zwalkend beleid.

Het piept en kraakt. Het kabinet treedt minder overtuigend en minder eenduidig op.
BEZUINIGING BRANDWEER
De ongeremde bezuinigingswoede slaat grote gaten in de brandweerzorg. Dit gaat onherroepelijk extra slachtoffers eisen, viel te lezen in een persbericht dat een aantal vakorganisaties een paar weken later liet uitgaan.

Dreigt het echt zo uit de hand te lopen?
Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie de bewindsman beloofde dat hij de brandweer zal sparen bij de bezuinigingen op de rijksbegroting. De kwaliteit van de organisatie staat niet ter discussie.

En anders dan de Vereniging van Brandweer Vrijwilligers (VBV) al langer roept, wordt er niet getornd aan de aanrijtijden zoals die nu gelden. De inspectie controleert dit. En als het niet goed gaat, grijpen we in.
BEZUINIGING IN DE ZORG
Ziekenhuizen, verpleegkundigen en huisartsen luiden de noodklok over een nieuwe grootscheepse zorgbezuiniging van het kabinet Rutte III. Ze vrezen dat de zorg voor kwetsbare mensen straks door de bodem zakt, door financiële problemen en een personeelsgebrek.

De afgelopen jaren beknotte zorgminister Schippers via afspraken met de medische wereld de groei van het aantal behandelingen door ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg en de wijkverpleging.

Nu doet de coalitie daar een flinke schep bovenop en boekt een megabedrag, bijna 2 miljard in 2021, in als beoogde besparing. Dat is ruim 800 miljoen meer dan VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma hadden staan.
BELOFTE VAN € 1000
Zijn pragmatisme en handigheid zijn de redenen dat veel van hem af lijkt te glijden. Een toenemend aantal integriteitskwesties binnen zijn partij en de geschonden beloftes ‘1000 euro voor elke werkende Nederlander’ en ‘geen geld meer naar de Grieken’ zijn hem niet fataal geworden.

Jaren later bij de volgende verkiezingen ging Rutte nog een stap verder in het programma De wereld Draait Door. De VVD-leider wil zijn gebroken verkiezingsbeloftes van 2012 goedmaken door ditmaal 2000 euro aan elke Nederlander te geven als hij de verkiezingen wint.


Weer zo’n grote leugen die hij niet waar kon maken!
De bevolking zijn je leugens zat!
DE BEVOLKING VAN NEDERLAND
Constateren
  • Dat minister-president Mark Rutte niet in staat is Nederland op de juiste wijze te leiden.
  • Hij brengt hiermee levens in gevaar, door het negeren van duidelijke signalen die van cruciaal belang zijn.
De Nederlandse bevolking verzoekt u dan ook om per direct met dit kabinet op te stappen!
‘Wie nu nog steeds gelooft in Mark Rutte spoort niet’
GENOEG=GENOEG

Het laatste COVID-19 Nieuws